Projekty

Tysiące napisanych artykułów, relacji, reportaży, wywiadów i felietonów do prasy i Interentu. Trudno też wymienić wszystkie projekty, które zrealizowałam. Chcę jednak zaprezentować niektóre z nich. Oto tylko kilka przykładów z ostatnich lat.

Spacerownik z GPW

  Wycieczka po stacjach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Od historycznego obiektu o pięknej architekturze w Zawadzie po współczesne Goczałkowice, gdzie pracuje radar meteorologiczny i precyzyjny detektor burzowy

Gazeta Wyborcza, 12 września 2014

Łupki

  Amerykańskie doświadczenia, a przede wszystkim spadek cen gazu, dzięki wydobyciu go z łupków rozpaliły wyobraźnię w innych krajach.

Businessman.pl, kwiecień 2013 r.

Puls Biznesu, 17 lutego 2013 r.

  Dodatek poświecony energetyce. W nim m.in. o najważniejszych wyzwaniach stojących przed branżą - o odnawialnych źrodłach energii, o giełdowym rynku, a także o zamieszaniu wokół pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. Podobnych dodatków zrealizowałam już kilkanaście.

Puls Biznesu, 17 lutego 2013 r.

Grudzień 2012 r.

  Raport dla Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej. Przygotowanie 40 stronicowego raportu z działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii i realizacji projektu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Grudzień 2012 r.

„Gazeta Wyborcza”, sierpień - październik 2012 r.

  Przygotowanie tekstów promujących przedsiębiorczość akademicką.

„Gazeta Wyborcza”, sierpień - październik 2012 r.

„Gazeta Wyborcza”, 14 kwietnia 2012 r.

  Wydawnictwo informacyjno - promocyjne opracowane dla Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach z okazji jej 90-lecia.

„Gazeta Wyborcza”, 14 kwietnia 2012 r.

„Puls Biznesu”, 25 października 2011 r.

  Prawie wszystko o polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

„Puls Biznesu”, 25 października 2011 r.

„Gazeta Wyborcza”, 25 marca 2011 r.

  Badania i analizy, spotkania z ekspertami z Europy, warsztaty, konkursy i wystawy promujące wzornictwo na Śląsku – to wszystko się działo w ramach „Design Silesia”. Projekt zrealizowany przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, przy wsparciu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Zamku w Cieszynie.

„Gazeta Wyborcza”, 25 marca 2011 r.

„Gazeta Wyborcza”, wrzesień 2009 r. – maj 2010 r.

  Przygotowanie cyklicznej, specjalnej gazety (co kwartał) na temat sektora ekonomii społecznej. Projekt Śląski PROMES zrealizowało Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, obejmował cztery wydania 8 stronicowej gazety, audycje radiowe i programy telewizyjne oraz telewizję internetową. Promował ekonomię społeczną, wspierał organizacje i instytucje oraz ludzi zajmujących się tą problematyką. Prezentował dobre praktyki. Pokazywał, że warto inwestować w bardziej aktywne i efektywniejsze formy pomocy bezrobotnym, niepełnosprawnym.

„Gazeta Wyborcza”, wrzesień 2009 r. – maj 2010 r.

„Gazeta Wyborcza”, 22 czerwca 2009 r.

  Opracowanie dodatku informacyjno - promocyjnego o funduszach europejskich dla Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

„Gazeta Wyborcza”, 22 czerwca 2009 r.

„Gazeta Wyborcza”, 26 lutego 2009 r.

  Lider gospodarczy miasta Piekary Śląskie. Przygotowanie specjalnego dodatku o konkursie Lider Gospodarczy, o przedsiębiorczości i planach miasta dla Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich.

„Gazeta Wyborcza”, 26 lutego 2009 r.

Październik 2008 r. - czerwiec 2009 r.

  Rzemiosło - najlepszy pracodawca w regionie. Sylwetki śląskich i zagłębiowskich rzemieślników, którzy mówili o swojej pracy, życiu, rodzinie, pasjach i marzeniach. Tekstom towarzyszyły programy telewizyjne, prezentujące postaci rzemieślników. Projekt promujący rzemiosło zakończyła książka, prezentująca 30 postaci oraz płyta DVD z wszystkimi odcinkami programu telewizyjnego.

Październik 2008 r. - czerwiec 2009 r.

„Gazeta Wyborcza”, 29 czerwca 2007 r.

  Dodatek reklamowy dla Centrum Handlowego Plaza w Sosnowcu i Rybniku. Przygotowałam kilka podobnych dodatków.

„Gazeta Wyborcza”, 29 czerwca 2007 r.